Klofves Optik har sedan starten 1931 verkat för just dina ögon. Våra medarbetare kan sin sak och våra optiker är legitimerade med kontaktlinsbehörighet. När du ser vår profil skall du veta att den står för kunskap och kvalité. För din skull har vi alltid ett komplett sortiment av ledande prisvärda varumärken som ger dig bredd och urval utan att kompromissa. Välj oss och du kommer alltid att få den bästa service och omtanke när det gäller dina ögon och glasögon.

När du väljer att använda kontaktlinser skall du veta att vi arbetat med linser sedan 1987 och använder oss idag av samtliga på marknaden förekommande leverantörer, detta gör att vi alltid väljer den bästa linsen för just dina ögon. Vi arbetar inom kontaktlinsområdet även med produkter som tillverkas just för dig. Detta kan vara linser av mjuka material (halvårslinser) eller stabila linser (halvhårda).

Stabila linser för speciella synfel och ögon samt stabila linser för exempelvis keratokonuspatienter är några av våra specialområden.

Välkommen att testa våra kunskaper! 
 
 

 

Sofie Lindblom

Legitimerad Optiker med kontaktlinsbehörighet

 

Lars Friberg
Legitimerad Optiker med kontaktlinsbehörighet
samt ägare av Klofves Optik Helsingborg

                        Integritetspolicy för Klofves Optik (Optiker Friberg AB)

1. Personuppgifter som behandlas.

Klofves Optik inhämtar information som t.ex.:
- Personnamn                                                                                                                          

- Personnummer
- Kontaktperson
- Adress/Fakturaadress
- Telefonnummer och e-postadress
- Eventuellt företagsuppgifter                                                                   

- Synundersökningsuppgifter
- Samt kreditupplysning vid kontoansökan, efter kunds godkännande. 

 

2. Hur hämtar/lämnar vi information?
- Muntligt/Telefon/Post/Mail
- Via kontoansökan
- Till kund även via SMS

 

3. Ändamål.
Vi inhämtar information för att:
- Kunna journalföra synundersökningsuppgifter enligt Patientdatalagens föreskrifter       
- Kunna sända relevant information
- Kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
- Kunna erbjuda specifika ändamålsenliga erbjudanden

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och för att ge dig en god kundservice.
Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss.

 

4. Uppgifter som omfattas av Patientdatalagen.                                    

Då Legitimerad Optikers verksamheter omfattas av Patientdatalagen när patient låter utföra synundersökning, kontaktlinsundersökning, körkortskontroller eller låter utfärda intyg av olika slag är vi skyldiga att föra journal över detta. I journalen antecknar vi uppgifter av olika art. Exempelvis din Identitet, Personnummer, Hälsohistorik, när i tid den upprättades samt vem som fört journalen.

Enligt rådande lagstiftning är vi skyldiga att i vissa fall lämna ut uppgifter ur journalen, sådana uppgifter kan exempelvis vara körkortsfrågor rörande lämplighet att inneha vissa behörigheter.

 

5. Sekretess.                                                                                

Personuppgifter som rör personliga förhållande som hälsotillstånd, medicinering mm gäller under sekretess. Behörighetssystemet vi har reglerar vem som får tillgång till dessa sekretessbelagda uppgifter. Den/dom som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har rätt att få ta del av desamma men tystnadsplikt gäller mot alla andra. Enligt Patientdatalagen måste journaluppgifter bevaras i minst 10 år.

 

6. Hur lagras informationen?
Informationen lagras i vårt journal-/affärssystem.

 

7. Hur tas information bort?
Information som inte krävs enligt Patientdatalagens förskrifter tas bort efter kundens önskemål genom skriftlig kontakt till info@klofves.se.

 

8. Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas med tredje part i samband med remissförskrivning inom sjukvården samt efter kunds önskemål vid kontoansökan via Resurs Bank.           

I övrigt delas ingen information med tredje part. 

 

9. Rättigheter.
Som kund hos Klofves Optik har du rätt att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigering, begränsningar eller borttagande av vissa personuppgifter i enlighet med GDPR.

I de fall behandlingen av vissa personuppgifter är baserad på samtycke, inte Patientdatalagen kan du när som helst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Klofves Optik inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se

                                                             

                                                              10. Kontakt
                                              Klofves Optik (Optiker Friberg AB)                  
      

                                                              Lars Friberg                                                          

                                                             Kullagatan 28                 

                                                                 Box 1084                                  

                                                         251 10 Helsingborg      

                                                            info@klofves.se              

                                                              042-213280

Copyright © 2014 av KLOFVES OPTIK. Designad av YOUPOINT