AKTUELL INFORMATION

Klofves Optik prioriterar säkerhet och hälsa för de som arbetar och besöker oss i våra lokaler.
För att minska risken för ytterligare spridning av Coronaviruset (Covid-19) inför vi besöksrestriktioner.
Alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga uppmanas att helt avstå sociala kontakter som riskerar sprida smittan.
Om du har symtom måste tyvärr ditt besök eller undersökning hos oss skjutas upp till ett senare tillfälle.
Var vänlig att kontakta oss per telefon eller email och boka om ditt besök.
Tel 042-21 32 80
Mail: info@klofves.se

Tack för ditt samarbete/Klofves Optik

Ögon och webbläsare

Vi följer Folkhälsomyndigheten och Optikerförbundets rekommendationer.
 

BREV FRÅN OPTIKERFÖRBUNDET 25 nov 2020


Angående munskydd

Detta meddelandet går ut till Optikerförbundet och Optikbranschens medlemmar:


Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att man inom hälso- och sjukvården, samt inom äldreomsorgen använder munskydd. Likaså i situationer där man befinner sig i mindre utrymmen och är nära inpå varandra.


Optikerförbundet och Optikbranschen förordar därför att munskydd eller visir används i undersökningsrummet och i andra sammanhang då man har en nära kontakt med kunden/patienten. Optiker och optikbutiker, i rollen av hälso- och sjukvårdspersonal / vårdgivare, ska alltid eftersträva hög patientsäkerhet. Man har goda, lokala hygienrutiner som uppdateras löpande. Vi vet att de allra flesta, inom ramen för dessa rutiner följer myndighetens anvisningar men vill på detta sätt betona vikten av att säkerställa att de lokala hygienrutinerna möter dessa.


Rekommendationen gäller till dess att annat informeras.