top of page

Lite om oss

Klofves Optik sedan 1931

Klofves Optik har sedan starten 1931 verkat för just dina ögon. Våra optiker är legitimerade med kontaktlinsbehörighet. När du ser vår profil skall du veta att den står för kunskap, service och kvalité.


Vi har arbetat med kontaktlinser sedan 1987 och använder oss idag av samtliga leverantörer på marknaden. Detta gör att vi alltid väljer det bästa linsalternativet för dina ögon, oavsett om det gäller mjuka eller stabila linser. Vi tillpassar även specialtillverkade stabila linser för patienter med Keratokonus och andra svåra synfel.

 

I vår butik hittar du ett bågsortiment som vi är stolta över!

Handplockade bågar från välkända märken såsom Gucci, Lindberg och Tom Ford, men även bågar från nya roliga märken som EoE och David Beckham.

 

För oss är en god service viktig! Vi gör vårt bästa för att du ska känna dig trygg och trivas med dina nya glasögon eller linser!

Kopia 2.jpg

Du träffar alltid en legitimerad optiker

Vi erbjuder inte bara ett brett sortiment utan hos oss träffar du alltid en legitimerad optiker med lång och gedigen erfarenhet samt att vi har erfaren personal. Det innebär att vi alltid tar oss tid att försöka lösa ditt synproblem och om vi ser något som kräver en vidare undersökning, får du en remiss till ögonläkare för att utesluta eventuell sjukdom.
 

Vi hjälper dig också gärna med dina eventuella frågor om dina ögon, din syn, dina befintliga glasögon/linser och inte minst finns vi här för att hjälpa dig att se bra. Det är oavsett om du har linser eller glasögon.

Du bokar enkelt tid för en syn- och linsundersökning på tel. 042-213280 eller mejla oss på info@klofves.se. Mer information om synundersökning hittar du här

VÄLKOMMEN!

Integritetspolicy för Klofves Optik (Optiker Friberg AB)​​

1. Personuppgifter som behandlas

Klofves Optik inhämtar information som t ex:
- Personnamn                                                                                                                          

- Personnummer
- Kontaktperson
- Adress/Fakturaadress
- Telefonnummer och e-postadress
- Eventuellt företagsuppgifter                                                                   

- Synundersökningsuppgifter
- Samt kreditupplysning vid kontoansökan, efter kunds godkännande. 

 

2. Hur hämtar/lämnar vi information?
- Muntligt/telefon/post/mail
- Via kontoansökan
- Till kund även via SMS

 

3. Ändamål
Vi inhämtar information för att:
- Kunna journalföra synundersökningsuppgifter enligt Patientdatalagens föreskrifter       
- Kunna sända relevant information
- Kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
- Kunna erbjuda specifika ändamålsenliga erbjudanden

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och för att ge dig en god kundservice.
Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss.

 

4. Uppgifter som omfattas av Patientdatalagen                                    

Då Legitimerad Optikers verksamheter omfattas av Patientdatalagen när patient låter utföra synundersökning, kontaktlinsundersökning, körkortskontroller eller låter utfärda intyg av olika slag är vi skyldiga att föra journal över detta. I journalen antecknar vi uppgifter av olika art. Exempelvis din Identitet, Personnummer, Hälsohistorik, när i tid den upprättades samt vem som fört journalen.

Enligt rådande lagstiftning är vi skyldiga att i vissa fall lämna ut uppgifter ur journalen, sådana uppgifter kan exempelvis vara körkortsfrågor rörande lämplighet att inneha vissa behörigheter.

 

5. Sekretess                                                                               

Personuppgifter som rör personliga förhållande som hälsotillstånd, medicinering mm gäller under sekretess. Behörighetssystemet vi har reglerar vem som får tillgång till dessa sekretessbelagda uppgifter. Den/dom som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har rätt att få ta del av desamma men tystnadsplikt gäller mot alla andra. Enligt Patientdatalagen måste journaluppgifter bevaras i minst 10 år.

 

6. Hur lagras informationen?
Informationen lagras i vårt journal-/affärssystem.

 

7. Hur tas information bort?
Information som inte krävs enligt Patientdatalagens förskrifter tas bort efter kundens önskemål genom skriftlig kontakt till info@klofves.se.

 

8. Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas med tredje part i samband med remissförskrivning inom sjukvården samt efter kunds önskemål vid kontoansökan via Resurs Bank.           

I övrigt delas ingen information med tredje part. 

 

9. Rättigheter
Som kund hos Klofves Optik har du rätt att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigering, begränsningar eller borttagande av vissa personuppgifter i enlighet med GDPR.

I de fall behandlingen av vissa personuppgifter är baserad på samtycke, inte Patientdatalagen kan du när som helst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Klofves Optik inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se

10. Kontakt
Klofves Optik (Optiker Friberg AB)                         

Lars Friberg                                                          

Kullagatan 28                 

251 10 Helsingborg      

info@klofves.se              

Tel. 042-213280

blocks_image_0_1_edited.png
bottom of page