Synundersökning

Synundersökningen är det viktigaste arbetsmomentet hos oss. Vi arbetar efter - och följer - Optikerförbundets kvalitetsnorm. En synundersökning hos oss är omfattande och grundlig. Den startar med anamnesupptagning dvs frågor om dina ögon och därtill relaterade problem, och övergår sedan i en praktisk kontroll av din syn och dina ögon med bland annat tryckmätning. En normal synundersökning hos oss tar mellan 30 och 60 minuter och kostar 495:-.

Vi har ett tätt samarbete med ögonläkare och ortoptister vid behov av eventuell remiss. 

 

Det är enkelt att beställa synundersökning, välkommen att kontakta oss! 

Informationsfilm från Bausch & Lomb

ögontest